Ogólne warunki wynajmu sprzętu

Sprzęt wynajmowany jest w oparciu o rozliczenie miesięczne, ceny najmu są stawkami dobowymi.
Każda oferta jest przygotowywana indywidualnie w oparciu o oczekiwania Klienta.
Sprzęt wynajmowany jest w dwojaki sposób:
Bez usługi montażu, demontażu, transportu! We własnym zakresie Wynajmującego.
Wynajmowany sprzęt posiada wymagane dokumenty dopuszczające je do użytkowania.
Oferta firmy obejmuje również usługi dodatkowe: transport sprzętu na budowę, doradztwo techniczne.
Przy wynajmie podpisywana jest umowa najmu w dwóch egzemplarzach.
Szczegółowe warunki najmu reguluje umowa najmu, która sporządzana jest każdorazowo.
Przed wynajmem pobierana jest kaucja (gotówką lub przelewem), o wysokości kaucji decyduje wartość wypożyczanego sprzętu. Kaucja jest wpłacana przez Klienta na podstawie zawartej umowy i jest warunkiem wydania sprzętu.
Dokumenty potrzebne przy najmie:
PRZEDSIĘBIORCY:

 • Zaświadczenie o nadaniu numerów NIP oraz REGON

 • Pisemne pełnomocnictwo upoważniające do odbioru sprzętu przez daną osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu (wymieniona w umowie najmu).

KLIENCI INDYWIDUALNI:

 • Dowód osobisty

 • Drugi dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL

 • Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania podstawowych warunków użytkowania sprzętu.

 • Bezwzględne stosowanie się do zaleceń w Instrukcji obsługi.

 • Oczyszczenie sprzętu z wszelkich zanieczyszczeń.

 • Składając zamówienie należy podać:

 • Dokładne dane kontaktowe najemcy

 • Adres użytkowania

 • Przewidywany okres najmu

 • Przybliżone wymiary powierzchni roboczej (szerokość, wysokość), lub ilość stempli.